Wie zijn wij


C5 Advocaten is een samenwerking van drie zelfstandige, ervaren en deskundige advocaten onder één dak, in een kantoorpand in de directe nabijheid van het centrum van Heerlen. De drie advocaten voeren ieder, zelfstandig en onafhankelijk hun eigen advocatenpraktijk uit.  Naast enkele gezamenlijke rechtsgebieden heeft elke advocaat zijn eigen specialismen en aandachtsvelden die specifieke kennis vergen. Door bundeling van elkaar aanvullende specialismen en aandachtsvelden onder één dak ontstaat een groter kennisveld.

Wij zijn tezamen gevestigd in Heerlen op het adres Coriovallumstraat 5. Vandaar ook de toevoeging van C (Coriovallumstraat) V(5) Advocaten aan onze eigen namen c.q. kantoornamen. Het logo verwijst echter niet alleen naar het adres, maar ook naar het Romeinse verleden van Heerlen(Coriovallum) alsook naar de oorsprong van ons rechtssysteem.

U kunt bij ons terecht voor zowel advies als voor procesbijstand. Hierbij heeft u uiteraard de vrije keuze door wie van ons u zich wenst te laten bijstaan. Naast algemene kennis is door specialisaties ook specifieke kennis en kunde aanwezig. Door bundeling van elkaar aanvullende specialismen en aandachtsvelden, kan ons kantoor een gevarieerd aanbod aan kennis en deskundigheid aanbieden. Dit in combinatie met de door iedere advocaat afzonderlijk opgebouwde ervaring staan er garant voor dat u optimaal wordt bijgestaan en geadviseerd.

Op ons kantoor wordt niet bezuinigd op middelen om kennis te vergaren. We beschikken dan ook over een uitgebreide (papieren en digitale) bibliotheek en hebben wij abonnementen op online wet- en regelgeving. In onze optiek is dit immers essentieel voor een gedegen, adequate dienstverlening. Voorts beschikken wij over een uitgebreid netwerk aan externe deskundigen voor specifieke ondersteuning van in behandeling zijnde zaken en opdrachten.

Mr. Niemarkt, Mr. Starmans en Mr. Keulers verlenen hun dienstverlening zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.