Rechtsbijstand


Algemeen
Indien u op eigen kosten dan wel op toevoegingbasis een advocaat nodig heeft, dan heeft u te allen tijde een vrije advocaatkeuze. Heeft u echter een rechtsbijstandsverzekering afgesloten én doet u daarop een beroep, dan bent u in eerste instantie voor hulp aangewezen op uw verzekeraar. De advocaatkosten komen voor rekening van uw verzekeraar.

Is er sprake van een procedure, dan heeft u te allen tijde een vrije advocaatkeuze. U bent in dat geval ook niet verplicht om u in een procedure te laten bijstaan door de advocaat in loondienst van uw eigen verzekeraar, of door de door uw verzekeraar aangewezen, of aanbevolen advocaat.

Kosten
Voor de duidelijkheid merken wij op dat u uiteraard niet verplicht bent een beroep op uw rechtsbijstandverzekering te doen. U kunt gewoon kiezen voor een advocaat die uw belangen behartigt en voor u optreedt. Het spreekt voor zich dat wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp u de kosten voor de advocaat zelf moet betalen en dat deze niet voor rekening van uw rechtsbijstandverzekering komen.  In dat geval moet u dus zelf een afspraak met de advocaat maken omtrent de kosten en declaraties van uw advocaat. Voor de mogelijkheden van gefinancierde rechtshulp verwijzen wij u naar de Raad voor Rechtsbijstand. www.RvR.org/nl/subhome_rz  Mr.  Roebroek verleent geen gefinancierde rechtshulp. Hij verleent cliënten uitsluitend bijstand tegen betaling van het vooraf afgesproken honorarium.

Werkterrein
De afzonderlijke C5 advocaten behandelen, uiteraard geheel onafhankelijk van uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar,  zaken die door rechtsbijstandsverzekeraars ten behoeve van hun cliënten, rechtstreeks aan een van de advocaten van C5, worden verstrekt c.q. uitbesteed. Zo werken zij ook in opdracht van rechtsbijstandsverzekeraars die gevestigd zijn in het buitenland.

Mediation
Wanneer mediation onder de dekking van de polis van de rechtsbijstandsverzekering valt, kan mr. Niemarkt als mediator optreden omdat hij register mediator is. De kosten van een registermediator worden meestal vergoed door uw rechtsbijstandsverzekering.

IMG_6188 (2)