Mr. Starmans


starmansMr. Starmans heeft zijn rechtenstudie in Nijmegen gedaan. In die tijd was hij medewerker en later voorzitter van de wetswinkel te Wijchen. Na zijn studie is mr. Starmans jaren werkzaam geweest bij de Stichting Rechtshulp Zuid-Oost Nederland voordat hij een eigen kantoor begon. Daarnaast is hij 19 jaar lid geweest van de Regionale Geschillencommissie Noord – en Midden Limburg en thans plaatsvervangend lid van de klachtencommissie SWWM. Kort gezegd behandelen de commissies klachten van huurders tegen woningcorporaties. Mr. Starmans maakt al een aantal jaren deel uit van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. Starmans is een “bijter”. Hij is vasthoudend en gedreven als het gaat om het belang van zijn cliënt. De relatie begint met het maken van heldere afspraken over de aanpak van de zaak.  Hij gaat doelgericht te werk met als insteek het bereiken van een optimaal resultaat.  Mr Starmans is sociaal ingesteld en communiceert goed en duidelijk. Hij volgt een afgebakend pad en is pragmatisch in denken en doen.  Een compromis sluiten is prima, maar proces is proces en dan wordt voor de winst gegaan. Zijn betrokkenheid blijft ook na de uitspraak bestaan.