Mr. Niemarkt


niemarkt

Mr. Niemarkt studeerde Nederlands Recht in Nijmegen. Na zijn studie was hij kort werkzaam als jurist bij het ABP. Na zijn stage als advocaat werkte hij nog twee jaar in loondienst om vervolgens in 1996 met zijn eigen kantoor te starten. Mr. Niemarkt voert steeds het debat op basis van argumenten. Hij is bijzonder goed in staat de positie en argumenten van zijn cliënten goed en helder aan hen te verwoorden en vervolgens uit te dragen. Hij zal hierbij de belangen van zijn cliënten steeds goed voor ogen houden en beschermen.

Mr. Niemarkt is een onderhandelaar en aanhanger van het harmoniemodel.  Hij zoekt graag naar een win-win situatie als dat mogelijk is. Het is in dat kader dat hij steeds eerst kijkt of een kwestie zich er voor leent deze buiten de rechtbank te beslechten. Een oplossing die door beide partijen gedragen wordt en waarbij de relatie weer nieuwe toekomst heeft, geniet zijn voorkeur. Wanneer procederen de beste optie of noodzakelijk is, gebeurt dat. Bij zijn gedreven karakter past dat hij dan niet bang is knopen door te hakken.

Het ligt met dit profiel dan ook voor de hand dat hij niet alleen als advocaat maar ook als mediator optreedt. Daarnaast is hij een ervaren bestuurder. Zo maakte hij onder andere deel uit als vice-voorzitter van de Commissie van Toezicht en lid van de Geschillencommissie van het Keerpunt te Cadier & Keer. Hij was secretaris van de Jonge Bedrijven Sociëteit en secretaris van de Sportstichting Kerkrade. Ook maakte hij 6 jaar deel uit van de Raad van Toezicht van de Orde der Advocaten in Maastricht, met op het einde hiervan in de functie van waarnemend Deken.

Mr. Niemarkt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht
Huurrecht
Personen- en Familierecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.